Logo Sài Gòn Thiên Phước
SÀI GÒN THIÊN PHƯỚC
Đồng Hành Cùng Phát Triển
 
Ví dụ: huyết áp, huyet ap, đường huyết, duong huyet, nhiệt kế,..
  Di Động/Zalo
0812 124998
08h - 22h, thứ 2 - CN

DỤNG CỤ Y KHOA

VẬT TƯ Y TẾ

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

VẬT LÝ TRỊ LIỆU

DỤNG CỤ THẨM MỸ

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

THỂ DỤC THỂ THAO

Trang chủ > Vật Tư Y Tế
Ống bơm tiêm Insulin BRAUN OMICAN 50 IU
Ống bơm tiêm Insulin BRAUN OMICAN 50 IU
Ống bơm tiêm Insulin BRAUN OMICAN 50 IU

Ống bơm tiêm Insulin BRAUN OMICAN 50 IU

Giá: Updating..
Bông gòn Bảo Thạch
Bông gòn Bảo Thạch
Bông gòn Bảo Thạch

Bông gòn Bảo Thạch

Giá: Updating..
Bông gòn Thành Tín 5gr
Bông gòn Thành Tín 5gr
Bông gòn Thành Tín 5gr

Bông gòn Thành Tín 5gr

Giá: Updating..
Bông viên Bảo Thạch 50gr
Bông viên Bảo Thạch 50gr
Bông viên Bảo Thạch 50gr

Bông viên Bảo Thạch 50gr

Giá: Updating..
Bông y tế Bảo Thạch 100gr
Bông y tế Bảo Thạch 100gr
Bông y tế Bảo Thạch 100gr

Bông y tế Bảo Thạch 100gr

Giá: Updating..
Bông y tế QUICK-NURSE 100gr
Bông y tế QUICK-NURSE 100gr
Bông y tế QUICK-NURSE 100gr

Bông y tế QUICK-NURSE 100gr

Giá: Updating..
Bông y tế QUICK-NURSE 25gr
Bông y tế QUICK-NURSE 25gr
Bông y tế QUICK-NURSE 25gr

Bông y tế QUICK-NURSE 25gr

Giá: Updating..
Bông y tế QUICK-NURSE 50gr
Bông y tế QUICK-NURSE 50gr
Bông y tế QUICK-NURSE 50gr

Bông y tế QUICK-NURSE 50gr

Giá: Updating..
Bộ nẹp gổ
Bộ nẹp gổ
Bộ nẹp gổ

Bộ nẹp gổ

Giá: Updating..
Băng cá nhân không thấm nước URGO
Băng cá nhân không thấm nước URGO
Băng cá nhân không thấm nước URGO

Băng cá nhân không thấm nước URGO

Giá: Updating..
Băng cá nhân Miloplast
Băng cá nhân Miloplast
Băng cá nhân Miloplast

Băng cá nhân Miloplast

Giá: Updating..
Băng cá nhân trong suốt URGO
Băng cá nhân trong suốt URGO
Băng cá nhân trong suốt URGO

Băng cá nhân trong suốt URGO

Giá: Updating..
Băng cá nhân vải độ dính cao URGO
Băng cá nhân vải độ dính cao URGO
Băng cá nhân vải độ dính cao URGO

Băng cá nhân vải độ dính cao URGO

Giá: Updating..
Băng cá nhân ZILGO
Băng cá nhân ZILGO
Băng cá nhân ZILGO

Băng cá nhân ZILGO

Giá: Updating..
Băng cuộn y tế Bảo Thạch
Băng cuộn y tế Bảo Thạch
Băng cuộn y tế Bảo Thạch

Băng cuộn y tế Bảo Thạch

Giá: Updating..
Băng cuộn y tến Đông Pha
Băng cuộn y tến Đông Pha
Băng cuộn y tến Đông Pha 50 cuộn

Băng cuộn y tến Đông Pha

Giá: Updating..
Băng keo lụa độ dính cao URGO 1,25cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 1,25cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 1,25cmx5m

Băng keo lụa độ dính cao URGO 1,25cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo lụa độ dính cao URGO 2,5cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 2,5cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 2,5cmx5m

Băng keo lụa độ dính cao URGO 2,5cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo lụa độ dính cao URGO 5cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 5cmx5m
Băng keo lụa độ dính cao URGO 5cmx5m

Băng keo lụa độ dính cao URGO 5cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo lụa UGOTANA 1,25cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 1,25cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 1,25cmx5m

Băng keo lụa UGOTANA 1,25cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo lụa UGOTANA 2,5cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 2,5cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 2,5cmx5m

Băng keo lụa UGOTANA 2,5cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo lụa UGOTANA 5cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 5cmx5m
Băng keo lụa UGOTANA 5cmx5m

Băng keo lụa UGOTANA 5cmx5m

Giá: Updating..
Băng keo nhiệt
Băng keo nhiệt
Băng keo nhiệt

Băng keo nhiệt

Giá: Updating..
Băng thun 1 móc Bảo Thạch
Băng thun 1 móc Bảo Thạch
Băng thun 1 móc Bảo Thạch

Băng thun 1 móc Bảo Thạch

Giá: Updating..
Băng thun 1 móc Quang Minh
Băng thun 1 móc Quang Minh
Băng thun 1 móc Quang Minh

Băng thun 1 móc Quang Minh

Giá: Updating..
Băng thun 2 móc Bảo Thạch
Băng thun 2 móc Bảo Thạch
Băng thun 2 móc Bảo Thạch

Băng thun 2 móc Bảo Thạch

Giá: Updating..
Băng thun 2 móc Quang Minh
Băng thun 2 móc Quang Minh
Băng thun 2 móc Quang Minh

Băng thun 2 móc Quang Minh

Giá: Updating..
Băng thun 3 móc Bảo Thạch
Băng thun 3 móc Bảo Thạch
Băng thun 3 móc Bảo Thạch

Băng thun 3 móc Bảo Thạch

Giá: Updating..
Băng thun 3 móc Quang Minh
Băng thun 3 móc Quang Minh
Băng thun 3 móc Quang Minh

Băng thun 3 móc Quang Minh

Giá: Updating..
Băng thun 4 móc Quang Minh
Băng thun 4 móc Quang Minh
Băng thun 4 móc Quang Minh

Băng thun 4 móc Quang Minh

Giá: Updating..
Cồn trắng y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml
Cồn trắng y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml
Cồn trắng y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml

Cồn trắng y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml

Giá: Updating..
Cồn xanh y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml
Cồn xanh y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml
Cồn xanh y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml

Cồn xanh y tế Vĩnh Phúc 90 độ 60ml

Giá: Updating..
Cồn y tế Vĩnh Phúc 70 độ 60ml
Cồn y tế Vĩnh Phúc 70 độ 60ml
Cồn y tế Vĩnh Phúc 70 độ 60ml

Cồn y tế Vĩnh Phúc 70 độ 60ml

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 2-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 2-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 2-0

Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 2-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 3-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 3-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 3-0

Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 3-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 4-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 4-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 4-0

Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 4-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 5-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 5-0
Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 5-0

Chỉ phẩu thuật CPT Black Silk 5-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 2-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 2-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 2-0

Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 2-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 3-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 3-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 3-0

Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 3-0

Giá: Updating..
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 6-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 6-0
Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 6-0

Chỉ phẩu thuật CPT Nylon 6-0

Giá: Updating..
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 2-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 2-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 2-0

Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 2-0

Giá: Updating..
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 3-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 3-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 3-0

Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 3-0

Giá: Updating..
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 4-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 4-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 4-0

Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 4-0

Giá: Updating..
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 5-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 5-0
Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 5-0

Chỉ tiêu phẩu thuật CPT Chromic Catgut 5-0

Giá: Updating..
Dây hút đàm dịch
Dây hút đàm dịch
Dây hút đàm dịch

Dây hút đàm dịch

Giá: Updating..
Dây thở oxy 2 nhánh
Dây thở oxy 2 nhánh
Dây thở oxy 2 nhánh

Dây thở oxy 2 nhánh

Giá: Updating..
Dây truyền dịch
Dây truyền dịch
Dây truyền dịch

Dây truyền dịch

Giá: Updating..
Dung dịch sát khuẩn ngaoì da ANIOSGEL 85 NPC
Dung dịch sát khuẩn ngaoì da ANIOSGEL 85 NPC
Dung dịch sát khuẩn ngaoì da ANIOSGEL 85 NPC

Dung dịch sát khuẩn ngaoì da ANIOSGEL 85 NPC

Giá: Updating..
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 2
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 2
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 2

Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 2

Giá: Updating..
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 4
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 4
Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 4

Dung dịch sát khuẩn ngoài da MICROSHIELD 4

Giá: Updating..
Dung dịch sát khuẩn ngoài da Povidine
Dung dịch sát khuẩn ngoài da Povidine
Dung dịch sát khuẩn ngoài da Povidine

Dung dịch sát khuẩn ngoài da Povidine

Giá: Updating..
Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Clincare
Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Clincare
Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Clincare

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Clincare

Giá: Updating..
Găng phẩu thuật tiệt trùng MERUFA
Găng phẩu thuật tiệt trùng MERUFA
Găng phẩu thuật tiệt trùng MERUFA

Găng phẩu thuật tiệt trùng MERUFA

Giá: Updating..
Găng phẩu thuật tiệt trùng VGlove
Găng phẩu thuật tiệt trùng VGlove
Găng phẩu thuật tiệt trùng VGlove

Găng phẩu thuật tiệt trùng VGlove

Giá: Updating..
Găng tay cao su có bột sử dụng đa năng VGlove
Găng tay cao su có bột sử dụng đa năng VGlove
Găng tay cao su có bột sử dụng đa năng VGlove

Găng tay cao su có bột sử dụng đa năng VGlove

Giá: Updating..
Găng tay cao su không bột VGlove
Găng tay cao su không bột VGlove
Găng tay cao su không bột VGlove

Găng tay cao su không bột VGlove

Giá: Updating..
Găng tay cao su y tế Top Glove
Găng tay cao su y tế Top Glove
Găng tay cao su y tế Top Glove

Găng tay cao su y tế Top Glove

Giá: Updating..
Găng tay NITRILE VGlove
Găng tay NITRILE VGlove
Găng tay NITRILE VGlove

Găng tay NITRILE VGlove

Giá: Updating..
Gạc đắp vết thương bỏng Povidone
Gạc đắp vết thương bỏng Povidone
Gạc đắp vết thương bỏng Povidone

Gạc đắp vết thương bỏng Povidone

Giá: Updating..
Gạc rốn Đông Fa
Gạc rốn Đông Fa
Gạc rốn Đông Fa

Gạc rốn Đông Fa

Giá: Updating..
Gạc tẩm cồn
Gạc tẩm cồn
Gạc tẩm cồn

Gạc tẩm cồn

Giá: Updating..
Gạc y tế tiệt trùng Đông Pha
Gạc y tế tiệt trùng Đông Pha
Gạc y tế tiệt trùng Đông Pha

Gạc y tế tiệt trùng Đông Pha

Giá: Updating..
Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch
Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch
Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch

Giá: Updating..
Khăn giấy y tế Linh Xuân
Khăn giấy y tế Linh Xuân
Khăn giấy y tế Linh Xuân

Khăn giấy y tế Linh Xuân

Giá: Updating..
Kim châm cứu Thiên Long
Kim châm cứu Thiên Long
Kim châm cứu Thiên Long

Kim châm cứu Thiên Long

Giá: Updating..
Kim châm cứu tiệt trùng ARLO
Kim châm cứu tiệt trùng ARLO
Kim châm cứu tiệt trùng ARLO

Kim châm cứu tiệt trùng ARLO

Giá: Updating..
Kim châm cứu tiệt trùng TIAN XIE
Kim châm cứu tiệt trùng TIAN XIE
Kim châm cứu tiệt trùng TIAN XIE

Kim châm cứu tiệt trùng TIAN XIE

Giá: Updating..
Kim châm cứu Tuệ Tĩnh
Kim châm cứu Tuệ Tĩnh
Kim châm cứu Tuệ Tĩnh

Kim châm cứu Tuệ Tĩnh

Giá: Updating..
Kim luồn tĩnh mạch
Kim luồn tĩnh mạch
Kim luồn tĩnh mạch

Kim luồn tĩnh mạch

Giá: Updating..
Lam kính
Lam kính
Lam kính

Lam kính

Giá: Updating..
Hiển thị 1 đến 2 (của 82 mẩu tin)     Trang:   1       2     
© 2018 CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SÀI GÒN THIÊN PHƯỚC
Số ĐKKD: 3702235978 - Ngày cấp lần đầu 30/03/2017
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư T. Bình Dương
Địa chỉ: 242 BS. Yersin - P. Hiệp Thành - TP. Thủ Dầu Một - T. Bình Dương
Tư vấn mua hàng: 0274 3678981 - Bảo hành: 0274 3678982 - Hotline: 0918 386961
Email: saigonthienphuoc@gmail.com
Hướng dẩn mua hàng
Chính sách bảo hành
Bảo mật thông tin
Quy định đổi sản phẩm
Giao hàng & thanh toán
Giới thiệu tổng quan
Bản đồ chỉ đường
Thông tin tuyển dụng